Mahaut's historie

1875-1950

Historien om mennesket, klubberne, eleverne og fægtningen

Billederne stammer fra aldrig tidligere offentliggjorte arkiver, som er i privat eje hos Maitre d'armes Leonce Emilien Mahaut's efterkommere.

I mange år var der 4 klubber på Salle d'Armes Mahaut, Akademisk Fægteklub, Cirklen, En Garde og Politiets Idrætsforening.

Det meste af materialet stammer fra A.F og Cirklen, de 2 klubber, der blev sammensluttet til den nuværende Fægteklub Mahaut.

Vi er i besiddelse af familien Mahaut's materiale, samt har flere scrapbøger fra A.F.'s og Cirklen's medlemmer.

Vi har malerier, kobberstik , skulpturer og statuer, med tilknytning til fægtning.

Projektet er stort, og det vil tage lang tid før alt materialet er lagt på internettet.

Fægteklubben Mahaut hjemmeside www.mahaut.dk

Billederne er frit tilgængelige ved angivelse af kilde

 

Maitre d'Armes Leonce Emilien Mahaut 1875 - 1950:

Menneval Mahauts fødeby

Mahaut's soldaterbog også indeholdende fægtemæssig uddannelse

En samtale med Maitre

Avisudklip med Maitre

Taler til Maitre Mahaut

Tegninger og malerier med Maitre Mahaut som motiv

Fotografier med Maitre Mahaut

Maitre Mahaut's Nekrologer

Kate og Leonce Mahaut's gravsted

 

Leonce Mahaut' Æres-Medalje

Medaljens historie

Medaljens første vedtægter

Medaljens nuværende vedtægter

Medalje indehavere

Billeder af medaljen

Bent Vagn Nielsen 2002 Tale

Bent Vagn Nielsen Foto med medalje

Frank Engsbye 2007 Taler

Frank Engsbye Foto ved overrækkelse

Frank Engsbye i Næstved Tidende

 

Salles d'Armes Mahaut:

Salle d'Armes Mahaut 1897-1925

Salens reglement, statutter med mere

Folder fra Salle d'Armes Mahaut ved Tivoli

Interiør fra salen

På skovtur

Verdens yngste elev

Fægtning i byretten

Mere om byretten 1932

Salle d'Armes Mahaut's Scrapbog 1-1

Salle d'Armes Mahaut's Scrapbog 1-2

Salle d'Armes Mahaut's Scrapbog 1-3

Salle d'Armes Mahaut's Scrapbog 1-4

Salle d'Armes Mahaut's Scrapbog 1-5

Salle d'Armes Mahaut's Scrapbog 1-6

 

Billeder og kunst med relation til fægtning:

Forskellige billeder

Forskellige kunstgenstande

 

Klubberne;

Fægteklubben af 1907:

Fægteklubbens statutter

Akademisk Fægteklub:

AF's første klubblad

 

Fægtelærere på salen;

Maitre Roger Imbert:

Maitre Roger Imbert curriculum

Billeder af Maitre Roger Imbert

 

Fægtningens historie:

Fægtningens historie i Danmark

Fægtningens historie

Johan Ludvig Nathansen's Nekrolog  DFF blev stiftet på hans kontor 1907

Internationale regler i 1905

 

Gamle fægteskoler:

J. Bertelsen & A. Clod Hansens bog fra 1890 genoptrykt 1910

Salvatore Fabris fægtebog fra 1606

Angelo: L'ecole des armes, Londres 1763

Tyske fægteskoler

 

Selskaber med relation til fægtning:

Fægtekunstens Venner:

Fægtekunstens Venner hjemmeside

Vi har med Fægtekunstens venner udgivet Salvatore Fabris bog

Salvatore Fabris fægtebog

 

Ivan Osiier 1888 - 1965:

Billeder af Ivan Osiier

 

Kate Mahaut 1908 - 1988:

Kate Mahaut's Scrapbog

Kate Mahaut's Scrapbog2

 

Grete Olsen 1912-2010:

Portræt af Grete Olsen   Fra DFF's hjemmeside. Skrevet af Rama Pryce Andersen

En dame man siger De til   Artikel i Politiken 27-12-2004

Breve og andet

Grete Olsen's Scrapbog

Mindeord om Grete Olsen

 

Raimondo Carnera 1915 - 2002:

Portræt af Raymondo Carnera

Raymondo Carnera's Scrapbog

Raymondo Carnera's Scrapbog2

Raymondo Carnera's Scrapbog3

Raymondo Carnera's Scrapbog4

 

Kenneth Flindt 1920 - 1990:

Kenneth Flindt's Scrapbog

Fægteapparatet

Studenterlege Paris 1947

Ol i London 1948

Kenneth Flindt's medaljer

Diverse

 

Peer Frederiksen  1916 - 2008:

Om Peer Frederiksen

 

Salle d'Armes Mahaut ved Tivoli omkring 1960

Kate Mahaut giver Ruth Nielsen lektion

Tilbage i salen underviser Roger Imbert

 

Hvis du vil kontakte webmaster: